czy karta kredytowa obniża zdolność kredytową

Jakie czynniki wpływają na obniżenie zdolności kredytowej?

Czytelniku! Prosimy pamiętać, że wszystkie informacje i informacje zawarte na naszej stronie nie zastąpią samodzielnej konsultacji ze fachowcem/profesjonalistą. Branie przykładu z informacji zawartych na naszym blogu w praktyce zawsze powinno być konsultowane z odpowiednio wykwalifikowanym specjalistą. Redakcja i wydawcy naszego portalu nie są w żaden sposób odpowiedzialni za korzystanie z porad umieszczanych na portalu.

Czynniki Obniżające Zdolność Kredytową: Zagłębienie w Temacie

Zdolność kredytowa, zwana również zdolnością kredytową kredytobiorcy, jest kluczowym aspektem oceny ryzyka kredytowego przez instytucje finansowe. Dla wielu jednostek i przedsiębiorstw, zdolność kredytowa stanowi krytyczny aspekt ich życia finansowego. Zrozumienie czynników wpływających na obniżenie zdolności kredytowej jest niezwykle istotne, ponieważ może pomóc uniknąć problemów finansowych i utraty dostępu do korzystnych warunków kredytowych.

 1. Historia Płatności (Payment History): Jednym z najważniejszych czynników wpływających na zdolność kredytową jest historia płatności kredytowych. Opóźnione płatności, zaległe salda lub niespłacanie rat kredytowych mogą znacząco obniżyć zdolność kredytową. Dlatego ważne jest terminowe regulowanie zobowiązań kredytowych.
 2. Zadłużenie (Credit Utilization): Wielkość zadłużenia w stosunku do dostępnego limitu kredytowego ma wpływ na zdolność kredytową. Wysoki poziom zadłużenia może wskazywać na ryzyko niewypłacalności, co obniża zdolność kredytową.
 3. Długość Historii Kredytowej (Length of Credit History): Osoby, które mają krótką historię kredytową, mogą napotykać trudności w uzyskaniu kredytu lub otrzymaniu korzystnych warunków. Dlatego długość historii kredytowej ma znaczenie.
 4. Nowe Zobowiązania (New Credit Inquiries): Wiele zapytań o nowy kredyt w krótkim czasie może wskazywać na ryzyko, że kredytobiorca jest w trudnej sytuacji finansowej i jest to uważane za obniżające zdolność kredytową.
 5. Rodzaj Kredytów (Types of Credit): Różne rodzaje kredytów, takie jak kredyty hipoteczne, kredyty samochodowe, karty kredytowe i kredyty osobiste, wpływają na zdolność kredytową w różny sposób. Posiadanie zróżnicowanych rodzajów kredytów może być korzystne.
 6. Wpisy w Biurze Kredytowym (Negative Items): Wpisy takie jak potwierdzone opóźnienia w płatnościach, windykacja, postępowania upadłościowe czy zaległe zobowiązania mogą znacząco obniżyć zdolność kredytową.
 7. Zamknięcie Kont Kredytowych (Credit Account Closure): Zamknięcie kont kredytowych może wpłynąć na dostępny limit kredytowy i zmniejszyć różnorodność kredytów, co może mieć negatywny wpływ na zdolność kredytową.
 8. Zmiany W Dochodach (Income Changes): Nagłe i duże zmiany w dochodach kredytobiorcy, zwłaszcza spadki, mogą wpłynąć na zdolność kredytową.
 9. Adres Zamieszkania (Address History): Częsta zmiana adresu zamieszkania może skomplikować ocenę ryzyka kredytowego, ponieważ instytucje finansowe preferują stabilność.

Warto zaznaczyć, że zdolność kredytowa jest dynamicznym wskaźnikiem, który może się zmieniać w zależności od zachowań kredytobiorcy. Właściwe zarządzanie finansami, terminowe spłacanie zobowiązań i unikanie nadmiernego zadłużenia są kluczowe dla utrzymania zdolności kredytowej na odpowiednio wysokim poziomie.

Pamiętajmy, że zdolność kredytowa odgrywa kluczową rolę w procesie uzyskiwania kredytu, a zrozumienie czynników, które mogą ją obniżyć, jest niezwykle istotne dla każdego, kto ma kontakt z rynkiem finansowym. Dlatego monitorowanie i dbanie o zdolność kredytową jest nieodłącznym elementem osobowej strategii finansowej.

Co to jest zdolność kredytowa i dlaczego jest ważna?

Zdolność kredytowa – kluczowy parametr w ocenie ryzyka kredytowego, odgrywający kluczową rolę w finansowaniu zarówno osób prywatnych, jak i firm. Stanowi podstawę procesu przyznawania kredytów i innych form finansowania. Zdolność kredytowa odnosi się do zdolności dłużnika do spłacenia zobowiązań finansowych w określonym czasie i zgodnie z warunkami umowy kredytowej.

Dlaczego jest ważna zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa jest istotna zarówno dla instytucji finansowych, które udzielają kredytów, jak i dla samych dłużników. Jej znaczenie można podzielić na kilka kluczowych aspektów:

 1. Ocena ryzyka kredytowego: Zdolność kredytowa stanowi główny wskaźnik oceny ryzyka związanego z udzieleniem kredytu. Instytucje finansowe korzystają z niej, aby określić, czy dłużnik jest w stanie terminowo spłacić zobowiązania. Wyższa zdolność kredytowa oznacza mniejsze ryzyko dla wierzyciela.
 2. Warunki kredytu: Zdolność kredytowa wpływa na określenie warunków kredytu, takich jak oprocentowanie, okres kredytowania i kwota udzielonego kredytu. Osoby o wyższej zdolności kredytowej mogą liczyć na korzystniejsze warunki finansowe.
 3. Dostęp do finansowania: Dla konsumentów i przedsiębiorstw zdolność kredytowa ma kluczowe znaczenie w uzyskiwaniu dostępu do kredytów i innych źródeł finansowania. Osoby z niską zdolnością kredytową mogą napotykać na trudności w pozyskiwaniu środków na inwestycje czy codzienne potrzeby.
 4. Wysokość kredytu: Zdolność kredytowa wpływa na maksymalną kwotę, jaką dłużnik może otrzymać. Osoby z dobrą zdolnością kredytową mogą wnioskować o większe kredyty.

Czynniki wpływające na obniżenie zdolności kredytowej

Należy zrozumieć, że zdolność kredytowa może ulec obniżeniu z różnych przyczyn. Poniżej przedstawiamy kluczowe czynniki:

 1. Zaległości w spłatach: Opóźnienia w regulowaniu bieżących zobowiązań, takie jak rachunki za energię, kredyt hipoteczny czy karty kredytowe, mogą znacząco obniżyć zdolność kredytową. Stała i terminowa spłata zobowiązań jest kluczowa.
 2. Wysokie zadłużenie: Zbyt duże zadłużenie w stosunku do dostępnych dochodów może negatywnie wpłynąć na zdolność kredytową. Zadłużenie powinno być utrzymane na poziomie, który nie przekracza zdolności spłaty.
 3. Historia kredytowa: Brak historii kredytowej lub obecność negatywnych wpisów, takich jak upadłość czy egzekucje komornicze, znacząco obniżają zdolność kredytową.
 4. Wysoki wskaźnik zadłużenia kredytowego: Wskaźnik ten określa, ile procent dostępnego kredytu jest wykorzystywane. Wysoki wskaźnik może sugerować zbyt duże korzystanie z dostępnych kredytów.
 5. Częsta zmiana miejsca zamieszkania lub zatrudnienia: Stabilność finansowa, wynikająca z długotrwałego miejsca zamieszkania czy zatrudnienia, jest pozytywnie oceniana przez instytucje finansowe. Częste zmiany mogą budzić obawy.

Zdolność kredytowa stanowi fundament w procesie oceny ryzyka finansowego i ma istotne znaczenie zarówno dla instytucji finansowych, jak i dla konsumentów oraz przedsiębiorstw. Zrozumienie czynników wpływających na obniżenie zdolności kredytowej jest kluczowe dla zachowania dobrej kondycji finansowej i możliwości korzystania z różnych form finansowania.

czy karta kredytowa obniza zdolnosc

Czy spóźnione płatności wpływają na zdolność kredytową?

Spóźnione płatności a zdolność kredytowa: Jak wpływają na siebie te czynniki?

Płatności kredytowe są nieodłącznym elementem życia finansowego wielu osób. Zdolność kredytowa, zwana również zdolnością kredytową, odgrywa kluczową rolę przy ubieganiu się o kredyty, pożyczki lub karty kredytowe. Jednak co się dzieje, gdy płatności są opóźnione? Czy spóźnione płatności rzeczywiście wpływają na zdolność kredytową? To zagadnienie, które zasługuje na bliższe przyjrzenie się, ponieważ ma istotny wpływ na zdolność kredytową jednostki.

Spóźnione płatności: Krótka charakteryzacja

Spóźnione płatności to sytuacja, w której osoba nie reguluje swoich zobowiązań finansowych w wyznaczonym terminie. To może dotyczyć zarówno rat kredytowych, jak i opłat za karty kredytowe lub inne zobowiązania finansowe. Spóźnione płatności mogą występować z różnych przyczyn, takich jak zapomnienie, brak środków na koncie czy też trudności finansowe.

Zdolność kredytowa: Co to takiego?

Zdolność kredytowa to zdolność jednostki do spłacania zobowiązań finansowych w ustalonym terminie. Ocenia ją przede wszystkim instytucja finansowa, na podstawie której osoba stara się o kredyt. Wartość zdolności kredytowej wynika z wielu czynników, w tym historii kredytowej, dochodów, stabilności finansowej oraz właśnie terminowości płatności.

Wpływ spóźnionych płatności na zdolność kredytową

Spóźnione płatności mają bezpośredni wpływ na zdolność kredytową jednostki. Instytucje finansowe oceniają zdolność kredytową na podstawie różnych parametrów, a jednym z kluczowych jest historia kredytowa. Kiedy płatności są opóźniane, wpisują się one negatywnie do tej historii.

Spóźnione płatności są zazwyczaj raportowane do biur kredytowych, takich jak Biuro Informacji Kredytowej (BIK) w Polsce. Te wpisy mogą obniżyć wynik kredytowy, co z kolei wpłynie na zdolność kredytową. Osoba, która regularnie opóźnia płatności, będzie miała trudności w ubieganiu się o nowe kredyty lub pożyczki. Ponadto, instytucje finansowe mogą nałożyć na nią wyższe oprocentowanie lub dodatkowe opłaty, aby zrekompensować ryzyko związanego z opóźnieniami.

Następstwa spóźnionych płatności

Spóźnione płatności mogą mieć długoterminowe konsekwencje dla zdolności kredytowej. Jeśli opóźnienia w płatnościach stają się częste, osoba może stracić dostęp do wielu usług finansowych. To może ograniczyć jej zdolność do zakupu nowego mieszkania, samochodu lub innych towarów na kredyt. Dodatkowo, może być zmuszona do korzystania z usług finansowych o wyższych kosztach, co może obciążyć jej budżet.

Spóźnione płatności bez wątpienia wpływają na zdolność kredytową jednostki. Regularne opóźnienia w regulowaniu zobowiązań finansowych prowadzą do obniżenia wyniku kredytowego oraz utrudniają dostęp do kredytów i pożyczek. Dlatego ważne jest, aby dbać o terminowe płatności i utrzymywać dobrą historię kredytową. Warto również rozważyć skonsolidowanie zadłużenia lub korzystanie z usług doradcy finansowego, aby uniknąć spóźnionych płatności i utrzymać zdolność kredytową na odpowiednim poziomie.

jak karta kredytowa wpływa na zdolność kredytową

Jakie są skutki zbyt wielu kredytów?

Skutki nadmiaru kredytów dla zdolności kredytowej

Zdolność kredytowa jest kluczowym aspektem w życiu finansowym każdego konsumenta. Odpowiada za możliwość uzyskania kredytu, pożyczki lub karty kredytowej, a także określa warunki, pod jakimi te produkty finansowe zostaną udostępnione. Jednym z czynników mających wpływ na zdolność kredytową jest ilość otwartych kredytów i poziom zadłużenia. Skupmy się teraz na skutkach zbyt wielu kredytów na zdolność kredytową.

1. Zwiększone ryzyko niewypłacalności

Zaciągając zbyt wiele kredytów, konsument naraża się na ryzyko niewypłacalności. Im większa liczba kredytów, tym większa suma miesięcznych zobowiązań, co może prowadzić do problemów w spłacie rat. Banki i instytucje finansowe biorą pod uwagę to ryzyko przy ocenie zdolności kredytowej, co może skutkować obniżeniem jej poziomu.

2. Spadek wskaźnika zadłużenia do dochodu

Każdy kredytobiorca ma określony wskaźnik zadłużenia do dochodu, który mierzy stosunek jego miesięcznych zobowiązań do dochodów. Zbyt wiele kredytów może znacząco zwiększyć ten wskaźnik, co jest niekorzystne z perspektywy zdolności kredytowej. Banki preferują klientów, których wskaźnik ten pozostaje na stosunkowo niskim poziomie, co oznacza zdolność do obsługi zobowiązań finansowych.

3. Skomplikowana analiza kredytowa

Zbyt wiele kredytów może utrudnić proces analizy kredytowej przez banki. Każdy nowy wniosek o kredyt wymaga dokładnej oceny historii kredytowej klienta. W przypadku dużej liczby kredytów i pożyczek, proces ten staje się bardziej skomplikowany i czasochłonny, co może skutkować dłuższym czasem oczekiwania na decyzję kredytową.

4. Obniżenie zdolności kredytowej

Ostatecznym efektem zbyt wielu kredytów jest obniżenie zdolności kredytowej. Banki i agencje ratingowe monitorują aktywność kredytową klientów. Jeśli widzą, że dana osoba stale zwiększa liczbę otwartych kredytów lub ma wiele aktywnych pożyczek, mogą to uznać za czynnik ryzyka. To z kolei może prowadzić do obniżenia oceny zdolności kredytowej, co utrudni dostęp do nowych kredytów i pożyczek.

Zbyt wiele kredytów może negatywnie wpłynąć na zdolność kredytową konsumenta poprzez zwiększenie ryzyka niewypłacalności, spadek wskaźnika zadłużenia do dochodu, komplikacje przy analizie kredytowej i obniżenie samej zdolności kredytowej. Dlatego ważne jest, aby świadomie zarządzać swoimi finansami i dobrze przemyśleć każde nowe zobowiązanie kredytowe.

czy karta kredytowa obniża zdolność kredytową

Czy długi i windykacja wpływają na zdolność kredytową?

Długi i windykacja to kluczowe czynniki, które mają znaczący wpływ na zdolność kredytową jednostki. Dla wielu osób zdolność kredytowa stanowi kluczowy element procesu uzyskiwania finansowania oraz korzystania z różnorodnych usług finansowych. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej, jak długi i proces windykacji wpływają na tę istotną metrykę finansową.

Długi i ich wpływ na zdolność kredytową:

Długi są zobowiązaniami finansowymi, które jednostka ma wobec innych podmiotów, takich jak banki, instytucje kredytowe czy inne osoby fizyczne. Posiadanie długów samo w sobie niekoniecznie obniża zdolność kredytową, ale to, jak się z nimi postępuje, ma zasadnicze znaczenie.

Rodzaj długu:

Rodzaj długu ma kluczowe znaczenie. Długi o niskim ryzyku, takie jak kredyty hipoteczne lub kredyty samochodowe, mogą być postrzegane bardziej pozytywnie niż długi o wysokim ryzyku, takie jak karty kredytowe z dużymi saldami lub pożyczki pozabankowe. Długi o niskim ryzyku są zazwyczaj lepiej postrzegane przez agencje oceny kredytowej.

Historia spłat:

Historia spłat jest kluczowym czynnikiem wpływającym na zdolność kredytową. Regularne i terminowe spłacanie długów buduje pozytywną historię kredytową, podczas gdy opóźnienia w spłatach, brak płatności lub wpisy do rejestru dłużników mogą znacząco obniżyć zdolność kredytową.

Poziom zadłużenia:

Poziom zadłużenia to stosunek długów do dostępnych limitów kredytowych. Jeśli jednostka wykorzystuje znaczną część dostępnych limitów kredytowych, może to sygnalizować potencjalne ryzyko zadłużenia i negatywnie wpłynąć na zdolność kredytową.

Windykacja a zdolność kredytowa:

Windykacja to proces odzyskiwania długów od osób, które zalegają ze spłatami. Jeśli jednostka znajdzie się w procesie windykacji, może to znacząco wpłynąć na jej zdolność kredytową.

Wpis do rejestru dłużników:

W wyniku braku spłaty długu, osoba może być wpisana do rejestru dłużników. Taki wpis może pozostać w historii kredytowej przez wiele lat i stanowić istotną przeszkodę w uzyskaniu nowych kredytów czy pożyczek.

Znaczenie komunikacji:

W procesie windykacji istotna jest komunikacja z wierzycielem lub agencją windykacyjną. Negocjacje w celu uregulowania długu mogą pomóc w uniknięciu negatywnych konsekwencji dla zdolności kredytowej. Możliwość rozważenia planu spłat lub negocjacji odsetek może przynieść korzyści obu stronom.

Długi i procesy windykacji mają bezpośredni wpływ na zdolność kredytową jednostki. Ważne jest, aby odpowiednio zarządzać swoimi długami, pilnować terminów spłat i w razie potrzeby podjąć skuteczne kroki w procesie windykacji. Pozycja w rejestrze dłużników oraz historia spłat odgrywają kluczową rolę w tym kontekście. Ostatecznie, zdolność kredytowa jest dynamicznym parametrem, który ewoluuje w zależności od działań jednostki w obszarze zarządzania finansami i spłatą zobowiązań.

o ile dziecko obniża zdolność kredytową

Czy zapytania o kredyt wpływają na zdolność kredytową?

Zapytania o kredyt a zdolność kredytowa: Wpływ i Mechanizmy

W kontekście zdolności kredytowej, istnieje wiele aspektów, które mogą wpłynąć na jej obniżenie lub podniesienie. Jednym z tych aspektów, który budzi pewne kontrowersje i niejasności w świadomości kredytobiorców, jest pytanie: czy zapytania o kredyt wpływają na zdolność kredytową? W niniejszym tekście skupimy się na dokładnym zrozumieniu tego zagadnienia, analizując zarówno techniczne, jak i praktyczne aspekty tego procesu.

Definicja Zapytań o Kredyt

Zapytania o kredyt odnoszą się do działań, w wyniku których potencjalni kredytodawcy lub instytucje finansowe ubiegają się o dostęp do informacji związanych z historią kredytową danego kredytobiorcy. Te zapytania często pochodzą od banków, firm pożyczkowych, czy agencji oceny kredytowej i mają na celu ocenę ryzyka związanego z przyznaniem kredytu. Istnieją dwa rodzaje zapytań o kredyt: zapytania miękkie i zapytania twarde.

Zapytania Miękkie vs. Zapytania Twarde

 • Zapytania Miękkie: Zapytania miękkie to zapytania, które nie mają wpływu na zdolność kredytową kredytobiorcy. Są one dokonywane w celu uzyskania ogólnych informacji na temat kredytobiorcy i nie wiążą się z konkretnym wnioskiem o kredyt. Przykłady takich zapytań to sprawdzenie własnej historii kredytowej lub badanie rynku kredytowego.
 • Zapytania Twarde: Zapytania twarde to zapytania, które powstają w wyniku konkretnej aplikacji o kredyt. Stanowią one część procesu oceny ryzyka i są zarejestrowane w historii kredytowej kredytobiorcy. Te zapytania mogą wpłynąć na zdolność kredytową, szczególnie jeśli jest ich zbyt wiele w krótkim okresie czasu.

Wpływ Zapytań Twardych na Zdolność Kredytową

Należy podkreślić, że zapytania twarde, choć nie mają ogromnego wpływu na zdolność kredytową, mogą wpłynąć na nią w pewnym stopniu. Głównie dlatego, że potencjalni kredytodawcy widząc wiele takich zapytań w krótkim czasie, mogą uznać to za oznakę ryzyka. W rezultacie, istnieje ryzyko, że odrzucą wniosek o kredyt lub zaoferują wyższe oprocentowanie, aby zrekompensować to ryzyko.

Ile Zapytań jest Zbyt Wielu?

Nie ma jednej konkretnej liczby zapytań, która zawsze wpłynie negatywnie na zdolność kredytową. To zależy od wielu czynników, w tym od polityki konkretnej instytucji finansowej. Jednak zazwyczaj ekspertów ds. kredytów zaleca ograniczenie zapytań twardych do minimum. Oznacza to, że kredytobiorcy powinni starannie rozważyć, zanim złożą aplikację o kredyt, aby uniknąć nadmiernego obciążenia swojej historii kredytowej.

Wnioskując, zapytania o kredyt mają potencjał wpłynięcia na zdolność kredytową, ale ich wpływ nie jest dominujący. To właśnie zapytania twarde, złożone w wyniku wniosków o kredyt, mogą mieć dłuższe konsekwencje. Dlatego ważne jest, aby potencjalni kredytobiorcy byli świadomi konsekwencji składania wielu wniosków o kredyt w krótkim okresie czasu. Ostatecznie, odpowiedzialne zarządzanie historią kredytową jest kluczem do utrzymania wysokiej zdolności kredytowej, niezależnie od zapytań.

co obniża zdolność kredytową

Jakie czynniki dodatkowe mogą obniżyć zdolność kredytową?

Czynniki Dodatkowe Obniżające Zdolność Kredytową

W obliczu coraz bardziej rygorystycznych norm kredytowych, potencjalni kredytobiorcy muszą zdawać sobie sprawę, że zdolność kredytowa to kluczowy element procesu wnioskowania o kredyt. Oto zestawienie czynników dodatkowych, które mogą wpłynąć na obniżenie zdolności kredytowej, wykraczając poza tradycyjne aspekty finansowe.

1. Historia Zatrudnienia

Historia zatrudnienia jest istotnym wskaźnikiem dla instytucji finansowych. Częste zmiany pracy lub brak stałego źródła dochodu mogą obniżyć zdolność kredytową kredytobiorcy. Banki i agencje kredytowe mogą interpretować brak stabilności zatrudnienia jako ryzyko niespłacenia zadłużenia.

2. Długość Mieszkania na Jednym Miejscu

Długość czasu, jaki kredytobiorca spędził na jednym miejscu zamieszkania, może mieć wpływ na zdolność kredytową. Częste zmiany miejsca zamieszkania mogą być postrzegane jako niestabilność finansowa, co negatywnie wpłynie na ocenę ryzyka kredytowego.

3. Skala Długu Kredytowego

Mimo że to nie jest tradycyjny czynnik oceny zdolności kredytowej, rozmiar długu kredytowego w porównaniu do dochodów może wpłynąć na postrzeganie kredytobiorcy przez instytucje finansowe. Duży obciążający dług może wywołać wątpliwości co do możliwości spłaty kredytu.

4. Rodzaj Zadłużenia

Rodzaj długu jest ważnym czynnikiem wpływającym na zdolność kredytową. Na przykład, zadłużenie w postaci kredytów na cele konsumpcyjne oprocentowanych na wyższym poziomie może być postrzegane jako bardziej ryzykowne niż zadłużenie hipoteczne o niższym oprocentowaniu.

5. Ilość Wniosków Kredytowych

Składanie wielu wniosków kredytowych w krótkim okresie może obniżyć zdolność kredytową. Instytucje finansowe mogą interpretować to jako oznakę desperacji lub niezdolności do zarządzania finansami.

6. Historia Bankructwa lub Opóźnień w Spłatach

Historia bankructwa lub opóźnień w spłatach jest oczywistym czynnikiem obniżającym zdolność kredytową. Wpis w rejestrze dłużników może skutkować odrzuceniem wniosku kredytowego lub przyznanie kredytu o wyższym oprocentowaniu.

7. Wysoka Ilość Kredytów Krótkoterminowych

Posiadanie wielu krótkoterminowych kredytów, zwłaszcza tych z wysokimi oprocentowaniami, może znacząco wpłynąć na zdolność kredytową. To może sugerować, że kredytobiorca jest zbyt zadłużony i nie potrafi zapanować nad swoimi finansami.

Zdolność kredytowa to złożona koncepcja, uwzględniająca nie tylko aspekty finansowe, ale także życiowe i zawodowe. Dlatego ważne jest, aby potencjalni kredytobiorcy mieli świadomość, że wiele czynników dodatkowych może wpłynąć na decyzję instytucji finansowej dotyczącą przyznania kredytu. Dlatego dbanie o stabilność zatrudnienia, stałość miejsca zamieszkania i odpowiednie zarządzanie rodzajem zadłużenia są kluczowe dla utrzymania zdolności kredytowej na odpowiednio wysokim poziomie.

One thought on “Jakie czynniki wpływają na obniżenie zdolności kredytowej?

 1. Prosty i zrozumiały sposób przedstawienia skomplikowanego tematu. Dzięki temu łatwo mogłem zrozumieć to, o czym piszesz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwadzieścia + 7 =